Op weg naar Pasen 2024

Palmzondag is de zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze zondag wordt de intocht herdacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een paard (het symbool van de overheersende Romeinen), maar op een ezel, een symbool van nederigheid. Omdat Jezus door de menigte werd toegejuicht met palmtakken, heet die dag Palmzondag. Op die dag zijn ook palmtakjes ingewijd (ondanks de naam zijn het meestal buxustakjes), die door mensen mee naar huis worden genomen om het huis beschermen tegen bijvoorbeeld blikseminslag en brand. Het palmtakje wordt op een bijzondere plek in huis bewaard. Ik steek het takje achter een kruisbeeld op mijn werkkamer.
In het hele verhaal van lijden en opstanding kunnen wij ons herkennen  in de verschillenden personen en rollen. Laten we ons uiteindelijk verheugen op het nieuwe leven.