Met kerkelijke feesten verzorg ik groepsbijeenkomsten in de ouderenzorg. Ik zorg voor passende teksten en liederen met betrekking tot het thema, bijvoorbeeld Pasen, Pinksteren, Allerzielen en Advent. Samen met de ouderen lezen en zingen we. De bijeenkomst wordt muzikaal begeleid op gitaar en/of piano door Gilbert Rattink. Daarnaast nodig ik ook een verhalenverteller uit, die een verhaal rond het thema voordraagt. De gedichten kunnen voorgelezen worden door de ouderen. Ik zorg voor een programmaboekje met de gedichten en liederen. De bijeenkomst duurt een uur.
Op verzoek van de locatiemanager en/of familie verzorg ik de uitgeleide van de overleden bewoner met een ritueel van kaarsen, een persoonlijk in memoriam en een toepasselijk gedicht en/of lied.

 

n

een