Monique Derks

Vastentijd 2024

Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen.Tijd om stil te staan, te bidden, verder te gaan.Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen.Tijd om dichter bij jezelf te komen.Tijd om naar anderen te gaan.Tijd om God terug op het spoor te komen. Vastentijd.Tijd om los te laten.Tijd om vast te houden.Tijd om

Vastentijd 2024 Meer lezen »

Een merel

Een merel Er is iets in de zang van een merelhet is voorjaar, je wordt wakker je ligt te denken in de nachthet raam staat open – er is iets waarvan de vogel zingten je denkt aan wat je moet opgeven er is iets in je dat leeg is en het stroomt volmet het zingen

Een merel Meer lezen »

Paasprikkel

Pasen is de Geestkracht die opstaat tegen alle macht die doodtPasen is de Stemkrachtdie alle macht doet bevenPasen is de krachtdie leven wekt in alle doodPasen is de prikkel van hoop die in de Liefde is verankerdPasen geeft alle mensen een gezichtPasen ‘pusht’ geen mens terugPasen houdt van het verschilPasen is niet te gelovenmaar het

Paasprikkel Meer lezen »

Gedicht een onstuimige dag

Rennend voordat we worden ingehaaldDe tijd sneller dan ons grijze haar kan groeien Struikelend over verwarde gedachten Klinkers, ongelijk in de grond, door nachten Vallend, alsmaar dieper, met mijn hand geklemd om de jouwe Niet loslatend, terwijl vingers verslappen Afglijdend in een hard gelag Razende wind lans onze wangen Een onstuimige dag Dan keert de rust Tijd lijkt stil te staan Gewichtloos in de ruimte Zwevend boven

Gedicht een onstuimige dag Meer lezen »